KARNATAKA ATHLETIC ASSOCIATION


PRESIDENT Dr.G.Parameshwara
MLA Former Dy.CM
Govt.of Karnataka

Sr.VicePresident
H.T.Mahadeva

Vice Presidents
Somashekar.S

Vice President Sadanad M Naik

Vice President S S.Hiremath

Vice President B.L.Bharathi

Hon,Secretary A.Rajavelu

Sr.Joint Secretary Ajay Kumar

Joint Secretary A.N.Prabhakar

Joint Secretary R.B.Kallesh

Joint Secretary M.K. Srinivas

Treasurer Sunil Kumar Shetty

KARNATAKA ATHLETIC ASSOCIATION